Znano je, da drsna vrata povečajo uporabni prostor. Spajajo dva prostora, ne da bi vratno krilo pri tem odvzemalo uporabni prostor.

Kljub temu pa še vedno velja vgradnja drsnih vrat za izhod v sili, ki je zlasti med arhitekti in esteti zaradi vidnega vodila manj cenjen. Ta problem z uporabo Knaufovega sistema drsnih vrat odpade, saj je podkonstrukcija drsnih vrat v celoti skrita v steni.

Različne širine in višine drsnih vrat

Knauf nudi sistem drsnih vrat za zidane in suhomontažne stene, in sicer standardno za svetle širine od 620 do 1020 mm, po naročilu pa tudi za širine do 1800 mm in za višine do 2800 mm ter za maksimalno težo vratnega krila do 120 kg. S povezavo dveh kompletov lahko izdelamo tudi dvokrilna drsna vrata.

Drsna vrata