Obloga podstrešja

Izgradnja podstrešja zaradi raznovrstnosti gradbenih elementov predstavlja sintezo posameznih kompleksnih gradbenih ukrepov. Pred izgradnjo podstrešja je priporočljivo preveriti stanje bistvenih konstrukcijskih delov (špirovcev, škarnikov itd.) in določiti, kateri ukrepi so smiselni in priporočljivi.

Za izgradnjo notranje obloge strešine običajno uporabimo ognjevarne mavčne plošče debeline 15 mm ali mavčnovlaknene plošče vidiwall v kombinaciji s toplotnoizolacijskim slojem. Debelina izolacije je odvisna od predpisanega faktorja dovoljenih toplotnih izgub (Pravilnik o toplotni zaščiti objektov). Mavčne plošče pritrdimo na kovinsko ali leseno podkonstrukcijo.

Pomembno: Parno zaporo ali parno oviro (odvisno od izbranega sistema, običajno povezanega s toplotnoizolacijskim slojem) položimo na toplo stran strešine, npr. med kovinsko podkonstrukcijo in mavčne plošče. Bistveno je dobro tesnjenje, stiki morajo biti prelepljeni, robovi folije pa prilepljeni na nosilno obodno zidovje. Prav tako je potrebno zatesniti preboje. Tehnične informacije dobite pri proizvajalcih folij oz. toplotnih izolacij.

Obloga podstrešja