Spuščeni strop montiramo takrat, kadar želimo znižati višino prostora ali pa preprosto skriti konstrukcijske dele in instalacijske vode pod stropom objekta. Z uporabo mineralne volne v votlem delu stropa lahko izboljšamo zvočno in toplotno izolativnost stropne konstrukcije.

Za montažo spuščenega stropa uporabimo praviloma kovinsko podkonstrukcijo, sestavljeno iz stropnih U in C-profilov. Paziti moramo na maksimalne razdalje pritrditev in razmakov med profili, ki ne smejo biti prekoračene.

Če se poveča teža stropa (npr. zaradi plošč večje debeline ali izolacijskega sloja ipd.), je treba razmake ustrezno zmanjšati.

Spuščeni stropi s kovinsko podkonstrukcijo