Trenutno v obeh poslovnih stavbah, na naslovu Brodišče 18 ni prostih poslovno skladiščnih prostorov.